QUACERT tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về ISO 50001 và GlobalG.A.P trong khuôn khổ chương trình năng suất chất lượng quốc gia
Quay lại Bản in Yahoo

Trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu triển khai thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp(QUACERT) tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về ISO 50001 và GlobalG.A.P tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đà Nẵng, QUACERT tổ chức khóa đào tạo về tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 (từ ngày 17 đến 21/9/2013), và khóa đào tạo về đánh giá Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 (từ ngày 23 đến 27/9/2013). Hai khóa học do bà Trần Thị Ngọc Anh – Chuyên gia đánh giá trưởng của QUACERT làm giảng viên.

Đối tượng tham gia khóa học đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Công thương, Trung tâm tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp thuộc Danh sách danh mục sử dụng năng lượng trọng điểm của Bộ Công thương và các doanh nghiệp có quan tâm.


Học viên lớp ISO 50001 tại Đà Nẵng

Hai khóa đào tạo về GlobalG.A.P cũng được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm khóa tư vấn GlobalG.A.P (từ 16 đến 20/9/2013), và khóa đào tạo đánh giá GlobalG.A.P (từ 23 đến 27/9/2013). Cả hai khóa học do ông Đào Quang Trung – Chuyên gia đánh giá trưởng của QUACERT làm giảng viên. 

Học viên của hai khóa học về Global G.A.P đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản,các doanh nghiệp quan tâm v.v. 

 
 Học viên lớp GlobalG.A.P tại TP Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, QUACERT sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về ISO 50001 và GlobalG.A.P trong khuôn khổ chương trình năng suất chất lượng quốc gia.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa đào tạo trong thời gian tới liên quan đến tiêu chuẩn TCVN-ISO 50001:2011, xin vui lòng liên hệ:
Chị Nguyễn Hoài Nam -  Phòng Chứng nhận Hệ thống 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT 
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 109) - Fax: 04.37563188 - Di động: 0912 609 768

Tin bài Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Cập nhật: 01/10/2013
Lượt xem: 7009
Lên trên