Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”
Ngày 29/12/2020, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã hoàn thành việc bảo vệ đề tài trước Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” mã số KC.01.12/16-20 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20.
Chi tiết