Tuyền truyền phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương
Triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BKHCN-UBND giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao về nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí để tổ chức thí điểm áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại một số quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố, ngày 16/11/2022, Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) tổ chức Hội nghị “Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương”.
Chi tiết