Văn phòng công nhận chất lượng BoA
BoA là tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ để công nhận các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định theo quy định của Việt Nam và theo thông lệ quốc... Chi tiết
Tổ chức công nhận JAS- ANZ
JAS-ANZ là một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1991 theo thoả thuận chính thức của hai chính phủ Australia và New Zealand. Chi tiết