TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT) 
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 (24) 3756 1025 -Fax: +84 (24) 3756 3188 - Email: quacert@quacert.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số. 40, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (28) 38121033 -Fax: +84 (28) 38121032

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số. 48, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Tel: +84 (225) 3550598 -Fax: +84 (225) 3550598