Cải tiến vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp với OHSAS 18001

Ngày nay, bảo vệ lực lượng lao động và tuân thủ với các quy định pháp luật là mối quan tâm hàng đầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện và đạt được chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp là một minh chứng rõ ràng nhất của tổ chức, doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn cho người lao động.

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế có thể áp dụng trong mọi loại hình ngành nghề:

·         Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng các chính sách và mục tiêu an toàn sức khoẻ nghề nghiệp;

·         Cho phép kiểm soát tốt hơn các mối nguy hiểm có thể phát sinh trong hoạt động bình thường hoặc các tình huống đột xuất;

·         Cơ sở nền tảng của tiêu chuẩn được dựa trên các quan điểm chính về cải tiến liên tục và tuân thủ với các yêu cầu luật định. Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001

  • Quản lý tốt hơn các mối nguy về an toàn và sức khoẻ: OHSAS 18001 được thiết kế để giúp doanh nghiệp tạo dựng được các điều kiện làm việc tốt nhất có thể trong tổ chức với các hoạt động kiểm soát điều hành thích hợp.
  • Cải thiện hình ảnh về an toàn và sức khoẻ của tổ chức, doanh nghiệp trong cộng đồng: Thông qua việc áp dụng OHSAS 18001, tổ chức có bằng chứng rõ ràng về cam kết đối với vấn đề an toàn và sức khoẻ của người lao động.
  • Chứng minh cho việc tuân thủ với các quy định về an toàn: Một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được chứng nhận phù hợp OHSAS 18001 chỉ khi tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đầy đủ và có hiệu lực các quy định bắt buộc về an toàn và sức khoẻ.
  • Giảm thiểu chi phí bảo hiểm: Bằng việc giảm số tai nạn hay hư hỏng đến thiết bị hay cơ sở vật chất, tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm được các chi phí và thiệt hại trong hoạt động bảo hiểm, đền bù thiệt hại hoặc chịu án phạt.
  • Tương thích với các hệ thống quản lý khác: OHSAS 18001 được thiết kế hoàn toàn tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và ISO 14001

Lý do lựa chọn dịch vụ chứng nhận của QUACERT

  • Dẫn đầuQUACERT là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
  • Kinh nghiệm chuyên môn – QUACERT là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.