Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận
  Thủ tục Khiếu nại
  Thủ tục Khuyến nghị
 
 Danh sách khách hàng chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn có sử dụng dấu công nhận JAS-ANZ
Khi sử dụng các sản phẩm, người tiêu dùng luôn quan tâm tới chất lượng và sự an toàn của chúng. Người sản xuất hay người kinh doanh, vì vậy, luôn cố gắng chứng minh về sản phẩm của mình để các khách hàng yên tâm sử dụng. Họ có thể tự khẳng định thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, sự khẳng định chắc chắn và đáng tin cậy nhất là từ một bên độc lập.

Chương trình chứng nhận sản phẩm của QUACERT là một chương trình được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế với phương pháp, thủ tục rõ ràng, được đánh giá và công nhận bởi JAS-ANZ, thành viên của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế IAF, sẽ là một sự đảm bảo tin cậy cho người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Người tiêu dùng có thể nhận biết điều này thông qua dấu hiệu chứng nhận và dấu chất lượng Việt Nam do QUACERT cấp gắn trên sản phẩm được chứng nhận.

Tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận có thể là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (như JIS của Nhật, BS của Anh, ASTM của Mỹ, GB của Trung Quốc...) hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC...). Điều này tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất trong việc xuất khẩu sản phẩm của mình tới nhiều nước và khu vực khác nhau.

Một số chương trình chứng nhận sản phẩm của QUACERT đã tham gia vào thỏa thuận thừa nhận đa phương như chương trình thừa nhận sản phẩm điện – điện tử ASEAN. Do đó, chứng chỉ sản phẩm của QUACERT được chấp nhận tại các quốc gia này.

Để được hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai các hoạt động đánh giá chứng nhận, các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh... có thể liên hệ với Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) theo địa chỉ:

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh
Tel: (04) 3756 1025; Fax: (04) 3756 3188; Di động: 0913365277
Email: hanhnt@quacert.gov.vn

hoặc:

Văn phòng QUACERT tại tp. Hồ Chí Minh
40 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Duy Hồng
Tel: (08) 3812 1033; Fax: (08) 3812 1032; Di động: 0903731559
Email: hongnd@quacert.gov.vn