Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.

Nhu cầu về một nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ đầu của chuỗi thức ăn, Chính phủ đã ban hành luật chăn nuôi;  nghị định 13/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/1/2020  hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi và kèm theo thông tư 21/2019/TT/BNNPTNT ngày 28/11/2019 hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.
Bộ Nông nghiệp cũng ban hành một số quy chuẩn kỹ thuật  áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu và kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
QCVN 01-78:2011/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi quy định các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép đối với thức ăn chăn nuôi;

Thông tư 27/2016/TT/BNNPTNT  ngày 26/6/2016  ban hành kèm theo là QCVN 01-183:  2016/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi-  quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng nấm mốc, kim loại năng  và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia gầm.

Trong thời gian tới,  thông tư 4/2020/TT/BNNPTNT   ngày 9/3/2020 ban hành kèm theo  là QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi- quy định hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thủy sản, thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01/07/2020

- Cục chăn nuôi ban hành quyết định số 180/QĐ-CN-TACN ngày 04/05/2019 chỉ định cho QUACERT tiếp tục thực hiện công tác chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi chăn nuôi xuất nhập khẩu phù hợp quy chuẩn. QD 180 CucCN chi dinh TACN XNK.pdf

- Cục bảo vệ thực vật ban hành quyết định số 1618/QĐ-BVTV-KH ngày 26/06/2019 chỉ định cho QUACERT chứng nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. QĐ 1618 Cuc BVTV Chi dinh TACN_26.6.2019.pdf

I. Lưu đồ kiểm tra chất lượng TĂCN do Cục Chăn nuôi quản lýII. Lưu đồ kiểm tra chất lượng TĂCN nhập khẩu có nguồn gốc thực vật phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật quản lý