Tổ chức công nhận JAS- ANZ
Quay lại Bản in Yahoo
IAF - Diễn đàn Công nhận quốc tế - tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới nhằm đảm bảo:

  • Các Tổ chức Công nhận thành viên chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.
  • Thiết lập Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Tôn chỉ hoạt động của IAF là: "Đánh giá 1 lần - Cấp 1 chứng chỉ - Được chấp nhận ở mọi nơi".

JAS-ANZ là một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1991 theo thoả thuận chính thức của hai chính phủ Australia và New Zealand.

JAS-ANZ - cùng với các Tổ chức Công nhận khác như UKAS (Anh), RvA (Hà lan), JAB (Nhật bản), ANAB (Mỹ),... - là thành viên sáng lập Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF). JAS-ANZ đồng thời là thành viên sáng lập của Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) và Hiệp hội quốc tế về đào tạo và chứng nhận chuyên gia đánh giá (IATCA).

Một trong những mục tiêu cơ bản của JAS-ANZ là thiết lập liên kết quốc tế sao cho Giấy chứng nhận mang dấu công nhận của JAS-ANZ sẽ được khách hàng thừa nhận ở các thị trường khác thông qua thoả thuận thừa nhận, đặc biệt là thị trường Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Hoạt động chứng nhận của QUACERT được công nhận và thừa nhận quốc tế:


 
 
  


  
  
 
  

Cập nhật: 05/04/2021
Lượt xem: 59342
Lên trên