Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001
Quay lại Bản in Yahoo

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cứ 15 giây có 1 người chết liên quan đến tai nạn hoặc sự cố và  153 người bị thương. Tính từ 2013 bình quân, mỗi năm có khoảng 2,34 triệu người chết do các nguyên nhân từ hoạt động trong công việc. Phần lớn con số trên (2 triệu) có liên quan với các vấn đề sức khỏe, hoặc chấn thương. Viện An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (IOSH-Anh) ước tính có 660.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh ung thư phát sinh từ các hoạt động công việc ([1]).

 

Hoạt động của một tổ chức có thể gây ra rủi ro về chấn thương hoặc bệnh tật, và có thể dẫn đến một sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí tử vong cho những người lao động. Do đó, điều quan trọng là tổ chức làm sao có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của mình bằng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp cho tổ chức thông qua việc ngăn chặn các sự cố có hệ thống cũng như củng cố cam kết của tổ chức một cách chủ động. Đồng thời, nó hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững, đảm bảo mọi người an toàn hơn và khỏe mạnh hơn và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đang phát triển tiêu chuẩn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp có tính tới các tiêu chuẩn khác như OHSAS 18001, Hướng dẫn của ILO đang áp dụng hiện nay.

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô hay bản chất của nó.

 

Tiêu chuẩn này được xây dựng và hài hòa về cấu trúc, phương pháp luận tiếp cận (Plan-Do-Check-Act) với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (Management System) hiện nay như ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 hay ISO/IEC 27001:2013.

 

ISO 45001 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và sự an toàn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe cho nhân viên hay phúc lợi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng tiêu chuẩn này không loại trừ các nghĩa vụ về pháp lý đối với doanh nghiệp.

 

ISO 45001 dựa trên hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp sẽ cho phép tổ chức cải thiện kết quả hoạt động OH&S của mình bằng cách:

 - phát triển và thực hiện chính sách và mục tiêu của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp;

- thiết lập các quy trình có hệ thống thông qua xác định "bối cảnh" của tổ chức và xét đến rủi ro và cơ hội của mình và luật pháp và các yêu cầu khác của nó;

- xác định các mối nguy và rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp gắn với hoạt động của mình; tìm cách loại bỏ chúng, hoặc đưa vào kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn của chúng;

thiết lập kiểm soát hoạt động quản lý rủi ro OH&S, tính pháp lý và các yêu cầu của nó;

- nâng cao nhận thức về rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho nhân viên hoặc người làm việc dưới danh nghĩa của tổ chức;

- đánh giá hiệu quả OH&S và tìm cách cải thiện, thông qua những hành động thích hợp;

- đảm bảo người lao động có một vai trò tích cực trong các vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

 

Trong sự kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo rằng tổ chức là là một nơi an toàn có danh tiếng để làm việc, và có thể có lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như:

1. Nâng cao khả năng đáp ứng với các vấn đề tuân thủ quy định;

2. Giảm chi phí tổng thể của sự cố;

3. Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động;

4. Giảm chi phí bảo hiểm;

5. Giảm sự vắng mặt và tỉ lệ luân chuyển lao động;

6. Được chứng nhận bởi tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận.

 

Trong thời gian tới, khi tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 45001 Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu, QUACERT sẽ thực hiện các hoạt động chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

 


[1] Theo số liệu của ILO


 
Phòng R & D, Trung tâm chứng nhận phù hợp

Cập nhật: 30/05/2018
Lượt xem: 22853
Lên trên