Chương trình chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) theo OHSAS 18001 của QUACERT đã được công nhận.
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 15/12/2015, tổ chức công nhận JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand – http://jas-anz.org) đã chính thức công nhận cho chương trình chứng nhận OHS theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT).

Kể từ năm 2001 cho tới nay, QUACERT đã nhận được sự công nhận và thừa nhận quốc tế cho 08 chương trình. Việc đạt được công nhận cho chương trình này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của QUACERT trong năm 2015 nhằm hoàn thiện các chương trình chứng nhận cho các tiêu chuẩn quản lý, hướng tới một môi trường lao động an toàn, kiểm soát có hiêu lực các rủi ro và mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, khi tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 45001 Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu, QUACERT sẽ thực hiện các hoạt động chứng nhận chuyển đổi cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hiệu lực của các chương trình được công nhận này có thể kiểm tra tại địa chỉ http://www.jas-anz.org/accredited-bodies/organisation/df1595a5-c9b3-e411-be4f-005056b24e56/schemes-standards?search=all

Dấu chứng nhận được thừa nhận quốc tế của QUACERT cho chương trình chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007Quy trình và thủ tục chứng nhận của QUACERT xin xem tại: http://quacert.vn/vi/ohsas-18001.iso233.html

Tin bài QUACERT
Cập nhật: 30/05/2018
Lượt xem: 17642
Lên trên