Tiêu chuẩn ISO 45002:2023, Hệ thống quản lý an toàn và sức...
Tiêu chuẩn ISO 45002:2023, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp- Các hướng dẫn chung thực hiện ISO 45001:2018 được ban hành chính thức tháng 2/2023. Tiêu chuẩn xác định trách... Chi tiết
Tăng cường hợp tác về chứng nhận chuyên gia năng suất quốc...
Trong hai ngày 15 và 16/3/2023, tại Ulan Bator (Ulaanbataar), Mông Cổ, đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 5 của Hội đồng công nhận chuyên gia năng suất quốc tế (Hội đồng). Đây là cơ... Chi tiết
Ngày 14/12/2022 tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT đã...
Ngày 14/12/2022 tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện-điện tử Chi tiết
Mở rộng quy mô chuyển đổi Năng lượng
Chuyển đổi năng lượng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính là ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới hiện nay. Việc này nhằm đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris  là loại bỏ nhanh việc... Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 phiên bản mới: Có điều gì mới...
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế tập trung vào bảo mật thông tin được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC)  ban hành lần đầu năm 2005.... Chi tiết
Tuyền truyền phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại...
Triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BKHCN-UBND giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời... Chi tiết