Cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm công tác 2 của ASEAN về đánh giá sự phù hợp
Quay lại Bản in Yahoo
Trong ba ngày từ 24-26/9/2013, tại Viêng-chăn, Lào đã diễn ra cuộc họp lần thứ 25 của nhóm công tác 2 về đánh giá sự phù hợp thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN. Đây là cuộc họp nhóm kỹ thuật với thành phần là các đại diện của các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, cơ quan công nhận của các nước ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự tại cuộc họp gồm các đại diện từ Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Trung tâm Kỹ thuật 1 và Trung tâm Kỹ thuật 3 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Văn phòng Công nhận Chất lượng. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy dẫn đầu đoàn tham dự cuộc họp.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, Ngài Sakone Chalernvong đã đến khai mạc cuộc họp. Trong bài phát biểu chào mừng, Thứ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp là “để tăng cường hội nhập kinh tế giữa các nước thành viên”, giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Là các chuyên gia kỹ thuật, các nhà quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) của các nước ASEAN, các đại biểu dự họp đã và đang thảo luận về Hướng dẫn chính sách về công nhận và đánh giá sự phù hợp của ASEAN nhằm đảm bảo có được tiếng nói chung trong ASEAN về hoạt động này, đảm bảo đúng tinh thần: 1 thử nghiệm, 1 chứng chỉ và được công nhận mọi nơi. Các nước ASEAN còn có nhiều khác biệt về hệ thống và nền tảng luật pháp liên quan đến hoạt động này nên cần có một chính sách chung của ASEAN để thúc đẩy hoạt động ĐGSPH góp phần tự do hóa thương mại trong ASEAN, hướng tới thị trường chung vào năm 2015.


Nhóm công tác 2 còn thúc đẩy hợp tác với các đối tác gồm Châu Âu, Đức, Mỹ để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nhận và đánh giá sự phù hợp của các nước Châu Âu và áp dụng cho các nước ASEAN. Việc hợp tác còn giúp hỗ trợ các nước như Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực này.

Theo tcvn.gov.vn
Cập nhật: 27/09/2013
Lượt xem: 6162
Lên trên