Hệ thống quản lý chất lượng của VTV phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 20/7/2013, Đài THVN đã tổ chức Lễ đón nhận Giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 theo Quyết định số 3108/QĐ-QUACERT ngày 19/6/2013 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Với việc được cấp chứng nhận, VTV đã trở thành Đài Truyền hình đầu tiên của cả nước có hệ thống quản lý chất lượng sản xuất phát sóng các chương trình phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008.


Phó TGĐ Nguyễn Thành Lương nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2008


Đến dự và trao Giấy chứng nhận có ông Ngô Quý Việt, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thay mặt Tổng Cục, ông Ngô Quý Việt chúc mừng các kết quả mà Đài Truyền hình Việt Nam đã đạt được và đề nghị Đài không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian tới. Ông Ngô Quý Việt cũng nhấn mạnh, mặc dù không thuộc đối tượng “bắt buộc áp dụng” như các cơ quan hành chính, nhưng Đài Truyền hình Việt Nam đã sớm nhận thức được vai trò, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO từ đó chỉ đạo các đơn vị xây dựng, triển khai hệ thống một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chương trình.

Trước đó, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, ngày 21/10/2011, Đài THVN đã ban hành Kế hoạch số 01/KH -THVN về việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Đây cũng là dịp để Đài THVN rà soát lại hệ thống văn bản quản lý, điều hành, qua đó phát hiện những điểm chưa phù hợp để điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát sóng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.


VTV là Đài TH đầu tiên đạt chuẩn ISO


Theo kế hoạch, việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Đài THVN sẽ chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu, Đài THVN sẽ triển khai ở các đơn vị khối tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc và một số đơn vị thuộc khối biên tập, kỹ thuât bao gồm: Ban Thư ký biên tập; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra; Văn phòng; Ban Thời sự; Ban Thanh thiếu niên; Ban Truyền hình Đối ngoại; Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế; Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chương trình; Trung tâm Tin học và Đo lường và Trung tâm Tư liệu.

Sau hơn một năm triển khai, đến nay, Đài THVN đã xây dựng và ban hành các tài liệu phải có theo tiêu chuẩn như: Quy trình Kiểm soát tài liệu; Quy trình Cải tiến; Sổ tay chất lượng v.v.. Ngoài ra, Ban Triển khai ISO của Đài cũng chỉ đạo các Ban Triển khai ISO các đơn vị rà soát bổ sung, sửa đổi và xây dựng 84 tài liệu cấp Đài, trong đó có các tài liệu quan trọng như: Quy chế Quản lý tài chính; Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư; Quy định Phân cấp về quản lý công chức, viên chức và người lao động; Quy trình Quản lý việc thực hiện chương trình liên kết sản xuất; Quy trình thực hiện sản xuất các chương trình mới; Quy định lưu chiểu các chương trình phát sóng; Quy định Quản lý, sử dụng Hệ thống QLVB&HSCV trong môi trường mạng của Đài THVN...

Với việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại 13 đơn vị, Đài THVN quyết tâm minh bạch và chuẩn hóa các quy trình hoạt động, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như năng lực điều hành; giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của đơn vị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, viên chức, người lao động giải quyết công việc thông suốt, kịp thời và hiệu quả.


13 đơn vị đạt chuẩn ISO nhận giấy chứng nhận


Báo cáo của Ban Triển khai ISO Đài THVN đã chỉ rõ: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 là sự quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng. Đây là mô hình quản lý chất lượng theo quá trình, hướng tới “khách hàng”, coi các hoạt động của cơ quan/ tổ chức là một loại hình dịch vụ; đồng thời là một phương tiện, công cụ hiệu quả giúp các nhà quản lý xây dựng và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng ở đơn vị của mình. Tại Đài THVN, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được coi là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho hoạt động quản lý, điều hành của Đài THVN ngày một chuyên nghiệp, hiện đại. 

Để phát huy kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo Đài THVN cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, coi đây là một công cụ quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của Đài THVN từ nay đến năm 2020. Song song với đó Đài THVN sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai ở các đơn vị còn lại. Phấn đấu đến năm 2015, 100% các đơn vị trong Đài sẽ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Tin bài http://www.vtv.vn
Phúc Trung (Ảnh: Đức Huỳnh)

Cập nhật: 24/09/2013
Lượt xem: 35705
Lên trên