QUACERT tổ chức đào tạo chuyên gia tư vấn tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý
Quay lại Bản in Yahoo
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước với nội dung nghiên cứu hướng dẫn cho các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam cách thức tích hợp có hiệu lực và hiệu quả các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Nhiệm vụ này nằm trong khuôn khổ của dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Tích hợp các hệ thống quản lý là mục tiêu hướng đến của các tổ chức/doanh nghiệp vì tiếp cận theo cách thức này sẽ dẫn tới việc giảm số quy trình, thủ tục chồng chéo và thời gian thực hiện… dẫn tới việc giảm chi phí và nguồn lực nói chung khi áp dụng cùng một lúc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý nhưng vẫn đảm bảo với khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Để giúp cho tổ chức/doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu này, đội ngũ chuyên gia tư vấn về quản lý chất lượng hiện nay cần được đào tạo cập nhật và trang bị các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong quá trình hướng dẫn hình thành hệ thống quản lý tích hợp.

Trong khuôn khổ của nhiệm vụ nghiên cứu triển khai, ngày 06-05-2013, QUACERT đã khai giảng khóa đào tạo chuyên gia tư vấn tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000 lần thứ nhất tại Hà Nội. Khóa học diễn ra trong 5 ngày cho các đối tượng học viên đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ở khu vực phía Bắc và một số chuyên gia của các tổ chức tư vấn. Trong thời gian tới, QUACERT sẽ tiếp tục triển khai khóa đào tạo với nội dung này tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học tại Đà Nẵng sẽ khai giảng vào ngày 27-05-2013 và kết thúc ngày 31-05-2013. Khóa học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2013.


  • Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Lan Anh – Phòng Nghiên cứu Phát triển 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT 
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 130) - Fax: 04.37563188 – Di động: 0935526264

Dưới đây là một vài hình ảnh của Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội (ngày 06-05-2013):
Tin bài 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Cập nhật: 16/07/2013
Lượt xem: 5506
Lên trên