Ban quản lý dự án điện Ninh Thuận nhận chứng nhận ISO 9001: 2008
Quay lại Bản in Yahoo

Tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Chứng nhận phù hợp Quacert - Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa tổ chức trao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Mong muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân an toàn trong tương lai, Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã quyết tâm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 áp dụng trong các hoạt động như quản lý hành chính, quản lý thông tin, thẩm tra hồ sơ thiết kế - khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu và dịch vụ xuất nhập khẩu...

Ban quản lý đã thành lập Tổ công tác xây dựng Hội đồng quản lý chất lượng; ban hành chỉ số chất lượng; phối hợp với Trung tâm năng suất Việt Nam tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho 30 đánh giá viên nội bộ; hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 với 34 tài liệu hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có 9 tài liệu hệ thống, 25 quy trình hướng dẫn dành cho các hoạt động chức năng.

Song song với việc áp dụng các quy trình theo ISO 9001: 2008, để nâng cao năng suất, quản lý có hiệu quả, Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, triển khai xây dựng mạng nội bộ (LAN).

Qua hai đợt đánh giá chất lượng nội bộ, ngày 11/12/2012, Trung tâm Chứng nhận phù hợp Quacert đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho ban quản lý dự án.

Kết quả này đã chứng minh sự quyết tâm cũng như thể hiện cam kết của ban quản lý trong việc quản lý dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Phát triển điện hạt nhân là một trong những ứng dụng then chốt của phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước.

Với mục tiêu đó, Chính phủ đã quyết định đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án được thông qua ngày 23/11/2009, theo đó, Chính phủ đã thành lập Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trên cơ sở tổ chức lại Ban chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

                                                                                                                                                                                                Theo TTXVN

Cập nhật: 16/07/2013
Lượt xem: 4692
Lên trên