Công bố hợp quy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có liên quan đến pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu.

Cụ thể, các chi tiết tiếp xúc với etanol của các thiết bị, phụ trợ, phương tiện sử dụng để pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol phải được chế tạo từ các vật liệu được quy định trong cột A, Bảng 1 (QCVN 09: 2012/BCT); các chi tiết tiếp xúc với etanol của các thiết bị, phụ trợ, phương tiện sử dụng để pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol không được chế tạo từ các vật liệu trong cột B, Bảng 1 (QCVN 09: 2012/BCT).

Đối với quy định về công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có liên quan đến pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu công bố hợp quy theo quy định tại Chương V Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN.

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chứng nhận và công bố hợp quy cho các trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu.
                                                                                                                                   
Ngoài ra, Thông tư số 48/2012/TT-BCT còn có các quy định cụ thể về bồn chứa, đường ống công nghệ sử dụng cho xăng sinh học, trạm bơm xăng sinh học, phương tiện vận chuyển...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

Xem chi tiết: Thông tư số 48/2012/TT-BCT

Theo tcvn.gov.vn

Cập nhật: 25/01/2013
Lượt xem: 5228
Lên trên