Điều chỉnh mới tiêu chuẩn ISO trong sản xuất đồ chơi an toàn
Quay lại Bản in Yahoo
Với nỗ lực giảm thiểu các mối nguy cho trẻ em do sử dụng những đồ chơi không an toàn, Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 181 thuộc Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO tiếp tục điều chỉnh và cải tiến bộ tiêu chuẩn ISO 8124 – Đồ chơi an toàn. Tiêu chuẩn ISO 8124:2012, Đồ chơi an toàn – Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến các tính chất vật lý và cơ học đưa ra các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi cho từng độ tuổi, các cảnh báo và hướng dẫn sử dụng cho từng loại đồ chơi và quá trình đóng gói đồ chơi. Ông Frank Gibbs, trưởng nhóm dự án phát triển tiêu chuẩn này cho biết “ Không dễ phát hiện các mối nguy tiềm ẩn trong đồ chơi. Tiêu chuẩn 8124-1 được cải tiến nhằm xác định các mối nguy từ đồ chơi cũng như khả năng tiếp xúc với các nguy cơ của trẻ. Những đồ chơi được sản xuất phù hơp tiêu chuẩn ISO 8124-1 tuyệt đối an toàn với trẻ em”.

Tiêu chuẩn ISO 8124-1 thuộc bộ tiêu chuẩn “Đồ chơi an toàn” được xây dựng nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn trong đồ chơi cho trẻ em. Tiêu chuẩn gồm 4 phần có thể áp dụng cho các đồ chơi công nghệ cao và đồ chơi truyền thống.Ông Frank nói thêm “ ISO 8124 là một tiêu chuẩn an toàn quan trọng, việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể giảm được các nguy cơ gây hại cho trẻ em, giảm độ nguy hiểm của các tai nạn do đồ chơi gây ra. Chúng tôi hy vọng các nhà sản xuất đồ chơi trên thế giới sẽ nhận thấy được tầm quan trọng của ISO 8124.”

Với nỗ lực liên tục để tạo ra các sản phẩm đồ chơi an toàn, Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 181, Đồ chơi an toàn đang tiếp tục phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 8124 với 2 phần tiếp theo là Phần 5- Xác định nồng độ của các chất, thành phần trong đồ chơi, và Phần 6- Đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em - Xác định phtalate dẻo trong nhựa polyvinyl clorua. Hai phần mới dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2014.

Tiêu chuẩn ISO 8124-1 thuộc bộ tiêu chuẩn “Đồ chơi an toàn” được xây dựng nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn trong đồ chơi cho trẻ em. Tiêu chuẩn gồm 4 phần có thể áp dụng cho các đồ chơi công nghệ cao và đồ chơi truyền thống.

• ISO 8124-1:2012, Đồ chơi an toàn – Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến các tính chất vật lý và cơ học

• ISO 8124-2:2007, Đồ chơi an toàn – Phần 2: Tính dễ cháy

• ISO 8124-3: 2010, Đồ chơi an toàn – Phần 3 : Sự biến đổi của các thành phần trong đồ chơi

• ISO 8124-4:2010, Đồ chơi có cánh, cạnh và các loại đồ chơi trong nhà và ngoài trời.Phòng IT - Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT)
Biên dịch theo iso.org
Cập nhật: 23/09/2013
Lượt xem: 4583
Lên trên