Hơn 2.500 cơ quan hành chính Nhà nước được chứng nhận ISO 9001:2008
Quay lại Bản in Yahoo

Hơn 2.500 cơ quan hành chính Nhà nước được chứng nhận ISO 9001:2008

 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào các cơ quan quản lý hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác và dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ghi nhận kết quả thì chất lượng và hiệu quả áp dụng vẫn còn là vấn đề đặt ra ở mỗi cơ quan hành chính công. 


Cải cách hành chính gó
p nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được đưa vào áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Tính đến 30/10/2012, cả nước đã có 2.589 cơ quan hành chính nhà nước được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008. Trong đó, tại địa phương có 2.265 cơ quan hành chính thuộc 63/63 tỉnh, thành phố; tại Trung ương có 324 cơ quan thuộc 13/26 Bộ, ngành được cấp giấy chứng nhận.

Qua báo cáo tổng kết và thông tin phản hồi từ cơ quan hành chính nhà nước cho thấy, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã mang lại các kết quả như: xây dựng được quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điểu kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc; giảm tác động tiêu cức trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; hồ sơ được sắp xếp thuận tiện cho việc giải quyết công việc; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh các kết quả tích cực, cũng đã có nhiều ý kiến phản ảnh về chất lượng và hiệu quả của việc áp dụng ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, việc thủ trưởng cơ quan chưa quan tâm và chủ động triển khai là một trong các vấn đề mấu chốt.

Ngoài ra, động lực cần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ công tại cơ quan hành chính nhà nước không rõ ràng.

Vì vậy, tính hiệu quả của một hệ thống quản lý tiên tiến ISO 9001 đã được thừa nhận tại hơn một triệu doanh nghiệp thuộc 178 quốc gia trên thế giới đã không thực sự mang lại kết quả như mong muốn tại nhiều cơ quan hành chính nhà nước của nước ta.

Thu Hằng (VPC)

Cập nhật: 19/12/2012
Lượt xem: 4765
Lên trên