QUACERT tham gia hoạt động xây dựng cơ chế tín dụng bù trừ song phương (BOCM) thông qua hoạt động đánh giá chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính
Quay lại Bản in Yahoo
Tại cuộc họp vào ngày 31/10/2010, Thủ tướng của Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý để bắt đầu tham khảo ý kiến về việc thành lập một cơ chế tín dụng bù trừ song phương (BOCM) nhằm góp phần vào việc giảm phát thải và chống biến đổi khí hậu. Trích từ tuyên bố chung: Hai bên nhất trí giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan của hai nước để trao đổi quan điểm đối với việc thực hiện các mục tiêu này bao gồm cả khả năng thành lập các cơ chế tín dụng song phương. Ngày 31 tháng mười năm 2011, thủ tướng của Nhật Bản và Việt Nam tái khẳng định tiếp tục các cuộc thảo luận về BOCM. 

Hướng tới việc đạt được các thỏa thuận của hai bên vào năm 2013, phía Nhật bản đã thành lập một nhóm nghiên cứu của Chính phủ nhằm xây dựng một nghiên cứu khả thi (FS) về cơ chế tín dụng bù trừ song phương (BOCM). Để góp phần vào việc hoàn thiện cơ chế tín dụng này, đại diện nhóm tư vấn của Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất hợp tác với Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) tham gia với vai trò là một bên thứ ba độc lập nhằm thí điểm thực hiện các hoạt động thẩm định dự án và kiểm tra xác nhận hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Ngày 5/11/2012, tại Hà Nội, đại diện của Recycle One, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản (JQA), Công ty Ai-Ai (Nhật Bản) và QUACERT, đã có buổi thảo luận thống nhất chương trình làm việc cụ thể để phối hợp triển khai thẩm định để cương, đánh giá thực địa tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, qua đó góp phần giúp các bên tham gia hoàn thiện cơ chế triển khai chương trình tín dụng bù trừ song phương - BOCM. 

Việc tham gia đánh giá và kiểm tra xác nhận giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế tín dụng bù trừ song phương - BOCM dự kiến sẽ mở ra một hướng đi mới của QUACERT trong hoạt động cấp chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính trong những năm tới tại Việt Nam góp phần đem lại những lợi ích đáng kể cho các bên tham gia chương trình.

Sơ đồ mô tả mối quan hệ hợp tác của các thành viên nhóm FSDưới đây là hình ảnh buổi thảo luận ngày 5/11/2012

Tin bài Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Cập nhật: 23/09/2013
Lượt xem: 5454
Lên trên