Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với thang cuốn và băng tải chở người
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 32/2012/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành QCVN 11:2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.

Quy chuẩn này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ký Thông tư (19/12/2012). 

Theo đó, ngày 07 tháng 01 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số 40/BKHCN -VP đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và tổ chức thực hiên hường dẫn tại Thông tư trên khi triển khai các công việc liên quan. 

QCVN 11:2012/BLĐTBXH  do cục An toàn lao động biên soạn, trình duyệt Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo Thông tư số 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2012 sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Cập nhật: 23/09/2013
Lượt xem: 28844
Lên trên