QUACERT thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng
Quay lại Bản in Yahoo
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước trong khuôn khổ của dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với các nội dung sau:


1. Nghiên cứu, hướng dẫn cho các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam cách thức tích hợp có hiệu lực và hiệu quả các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000.

2. Phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và Global G.A.P thông qua các khóa đào tạo miễn phí.

3. Hình thành các mô hình điểm áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và Global G.A.P làm cơ sở cho việc nhân rộng.

4. Thúc đẩy việc áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và Global G.A.P trên toàn quốc.

5. Hỗ trợ dịch vụ đánh giá chứng nhận, cấp giấy chứng nhận và đánh giá, xác nhận nhận kết quả/hiệu quả áp dụng các công cụ cải tiến năng suất với gói ưu đãi về chi phí, phía tổ chức/doanh nghiệp chỉ phải chi trả tiền ăn ở, đi lại cho chuyên gia đến đánh giá (chi phí đối ứng) đối với các tổ chức/doanh nghiệp điểm áp dụng:

- Tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000) 
- Riêng rẽ từng tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 50001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 14001, Global G.A.P 
- 5S, 7 công cụ, MFCA, LEAN, KPIs, TPM
Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo GLOBAl GAP xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Lan Anh – Phòng Nghiên cứu Phát triển
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 130) - Fax: 04.37563188 – Di động: 0935526264


I. ĐÀO TẠO TÍCH HỢP CÁC TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

STT

Địa điểm đào tạo

Thời lượng

Thời gian

I

Đào tạo cho chuyên gia tư vấn

 

 

1

Tại Hà Nội

05 ngày

06-10/5/2013

2

Tại Đà Nẵng

05 ngày

Đợt 1: 27-31/5/2013

Đợt 2: 03-07/6/2013

II

Đào tạo cho chuyên gia đánh giá

 

 

1

Tại TP Hồ Chí Minh

05 ngày

Dự kiến: Tháng 3/2014

2

Tại Hà Nội

05 ngày

Dự kiến: Tháng 3/2014


Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo GLOBAl GAP xin vui lòng liên hệ:
Chị Nguyễn Thị Lan Anh – Phòng Nghiên cứu Phát triển
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 130) - Fax: 04.37563188 – Di động: 0935526264 


II.
 ĐÀO TẠO GLOBAL GAP

STT

Nội dung đào tạo

Thời lượng

Thời gian

1

Đào tạo chuyên gia tư vấn

 

05 ngày

Tại Hà Nội: 10 - 14/6/2013

Tại TP HCM: 09 – 13/9/2013

Tại Nha Trang: 07 – 11/10/2013

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

05 ngày

Tại Hà Nội: 17 - 21/6/2013

Tại TP HCM: 16 – 20/9/2013

Tại Nha Trang: 14 – 18/10/2013


Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo GLOBAl GAP xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hải Xuân – Phòng Chứng nhận Hệ thống
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 109) - Fax: 04.37563188 – Di động: 0985892039.


III.  ĐÀO TẠO ISO 50001

STT

Địa điểmđào tạo

Thời lượng

Thời gian

1

Tại Hà Nội (1)

05 ngày

15-19/7/2013

2

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (2)

05 ngày

Đợt 1: 17-21/6/2013

Đợt 2: 24-28/6/2013

3

Tại Đà Nẵng(2)

05 ngày

Đợt 1: 16-20/9/2013

Đợt 2: 23-27/9/2013


Để đăng ký và biết thêm thông tin về khóa đào tạo 50001, xin vui lòng liên hệ

Chị Nguyễn Hoài Nam -  Phòng Chứng nhận Hệ thống
T
rung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT
Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 109) - Fax: 04.37563188 - DĐ: 0168 5677 686

Cập nhật: 16/07/2013
Lượt xem: 5720
Lên trên