QUACERT được Cục trồng trọt - Bộ NT&PT NT chỉ định chứng nhận sản phẩm phân bón
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 310/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón.

Theo đó, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) được chỉ định thực hiện việc chứng nhận hợp quy phân bón đối với các loại phân bón và chỉ tiêu phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Tải Quyết định số 310/QĐ-TT-QLCL

Cập nhật: 23/09/2013
Lượt xem: 5904
Lên trên