Cục chăn nuôi gia hạn thời gian ủy quyền cho QUACERT thực hiện kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số  246/QĐ-CN-TĂCN về việc gia hạn thời gian ủy quyền cho các đơn vị thực hiện kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu.

Theo đó, Cục gia hạn ủy quyền cho các đơn vị trong đó có QUACERT được kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2013.

Nội dung Ủy quyền được giữ nguyên theo các Quyết định về việc ủy quyền kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm nhập khẩu đối với từng đơn vị được chỉ định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.

Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã được Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là cơ quan kiểm tra thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu theo Quyết định số 419/QĐ-CN-TĂCN.

Tin bài
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)


Cập nhật: 05/10/2013
Lượt xem: 6607
Lên trên