Hội thảo “Chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại”
Quay lại Bản in Yahoo
Chiều ngày 26/10/2023 đại diện Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT tham dự Hội thảo “Chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại” với chủ đề: “Sản xuất nguyên, phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức”.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Cường - chuyên gia đánh giá trưởng Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT chia sẻ thách thức tiết kiệm năng lượng và giảm Khí nhà kính trong ngành dệt may.
Buổi Hội thảo đã diễn ra thành công và tốt đẹp, là cánh cửa mới với những cơ hội và thách thức của sản xuất nguyên, phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may- da giày trong bối cảnh mới. Từ đây khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và vai trò của tổ chức chứng nhận QUACERT.
Cập nhật: 28/10/2023
Lượt xem: 1327
Lên trên