Chúng tôi trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham gia hội thảo và đăng ký các chương trình hỗ trợ để triển khai ISO 50001:2018
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 28/9/2023, QUACERT phối hợp cùng VASI và VCCI tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc áp dụng ISO 50001:2018”.Chúng tôi trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham gia hội thảo và đăng ký các chương trình hỗ trợ để triển khai ISO 50001:2018.
https://docs.google.com/.../17fW40MObYZmuwYdWYru.../edit
Cập nhật: 22/09/2023
Lượt xem: 797
Lên trên