Hợp tác giữa VASB và QUACERT, đạo đức nghề nghiệp ngành chứng khoán hướng tới sự phát triển bền vững
Quay lại Bản in Yahoo

Hà Nội - Sáng ngày 24/6/2023, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tổ chức cuộc họp quan trọng, nhằm thảo luận và hợp tác trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ tuân thủ của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành chứng khoán.

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam là tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định thanh toán của Việt Nam. Theo báo cáo của VASB tính đến tháng 06/2023, hiệp hội hiện có tổng cộng 61 hội viên, gồm 54 hội viên chính thức và 07 hội viên liên kết.

Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) là tổ chức khoa học và công nghệ, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ Khoa học Công nghệ thành lập, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng và đánh giá sự phù hợp.

Tầm quan trọng của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành chứng khoán

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành chứng khoán, được VASB ban hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, đóng vai trò quan trọng là một khung chung hướng dẫn cho toàn bộ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký và ngân hàng chỉ định thanh toán tại Việt Nam. Quy tắc này không chỉ yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật mà còn đề cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong hoạt động kinh doanh và tư vấn đầu tư. Sự xuất hiện của Bộ quy tắc được xem như  là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Trần Quốc Dũng- Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT, Cho rằng ‘bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp ngành chứng khoán không chỉ là một khung  hướng dẫn cho các doanh nghiệp mà còn là một tiêu chuẩn đánh giá cụ thể về mức độ tuân thủ và hành vi đạo đức trong từng công ty tham gia trong ngành chứng khoán. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và đáng tin cậy trong ngành chứng khoán. Đây là cơ sở để xây dựng một thị trường chứng khoán hoạt động trung thực, bền vững”. Bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức này, doanh nghiệp trong ngành chứng khoán có thể tăng cường danh tiếng và uy tín, góp phần xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư và sự ổn định chung của thị trường.


Tiếp đó, ngày 04/8/2023, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng Bộ Tiêu chuẩn đánh giá mức độ tuân thủ Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ngành chứng khoán.


Đây là sự kiện quan trọng nằm trong kế hoạch hợp tác lâu dài giữa hai bên, đồng thời cũng là tiền đề để thực hiện đánh giá xếp hạng thí điểm, qua đó khuyến khích các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hội viên đưa các quy tắc trong Bộ Quy tắc vào hệ thống quy định nội bộ.

Chia sẻ tại Lễ Ký kết, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc QUACERT đánh giá rất cao những nỗ lực của VASB trong quá trình phát triển Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ngành chứng khoán. Đồng thời, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, VASB và QUACERT đã tiến hành các buổi làm việc để dự thảo các nội dung trọng tâm về tiêu chí chấm điểm cụ thể cho các tổ chức hành nghề về mức độ sẵn sàng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Được biết, sau giai đoạn thí điểm, VASB sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, chỉnh sửa Bộ Quy tắc để hoàn thiện và tiến tới triển khai rộng rãi. Trong tương lai, VASB sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể xây dựng được công cụ đánh giá mức độ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân người hành nghề; đồng thời, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu về đạo đức người hành nghề.

Cơ sở dữ liệu minh bạch khi hình thành sẽ được chia sẻ trong các thành viên Hiệp hội và các tổ chức hành nghề, phục vụ công tác quản trị, điều hành hướng tới sự phát triển bền vững của toàn ngành chứng khoán.

Phòng nghiên cứu phát triển-QUACERT
Cập nhật: 09/08/2023
Lượt xem: 1084
Lên trên