Chính sách đánh giá trong giai đoạn dịch Covid-19
Quay lại Bản in Yahoo
Bối cảnh:

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) đã gây tác động to lớn tới sức khỏe của người dân toàn thế giới và hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên toàn cầu.

Ngày 11/03/2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là một đại dịch, chỉ ra nguy cơ kéo dài trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 được công bố trên toàn quốc từ ngày 01/04/2020. 

Dịch bệnh có thể còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các hoạt động của nền kinh tế vẫn phải được duy trì và tiếp tục hoạt động một cách thích hợp.

Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Tổ chức công nhận JAS-ANZ đã ban hành Chính sách liên quan đến dịch COVID-19.

Trên cơ sở đó, QUACERT ban hành chính sách đánh giá áp dụng cho các khách hàng trong giai đoạn công bố dịch COVID-19.


Phạm vi áp dụng: 

Chính sách này áp dụng cho các chương trình chứng nhận hệ thống quản lýsản phẩm hợp chuẩn bao gồm : đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát,  đánh giá chứng nhận mở rộng,  đánh giá chứng nhận lại, đánh giá đặc biệt. 

Chương trình chứng nhận sản phẩm hợp quy: áp dụng đối với đánh giá giám sát, chứng nhận mở rộng và chứng nhận lại cho các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với các sản phẩm thuộc quản lý của bộ, ngành khác, chỉ áp dụng đối với hoạt động đánh giá giám sát (Phạm vi này có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý)

Trong trường hợp có yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly theo vùng… để đảm bảo duy trì hoạt động cho doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế xã hội, việc đánh giá chứng nhân sản phẩm hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ được tiến hành cho cả phạm vi chứng nhận mới và được thực hiện giám sát sớm ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội.
Tin bài: QUACERT
Cập nhật: 01/08/2021
Lượt xem: 6842
Lên trên