Nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp phía Nam
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 26/4/2024, đại diện Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tham gia “Hội thảo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống”. Hội thảo được tổ chức tại Đồng Nai, chương trình được Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức.

Hội thảo là hoạt động thuộc Dự án “Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và thực hành  tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án IEEP). Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống cho các doanh nghiệp công nghiệp và giới thiệu chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật của dự án IEEP.


Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Hội thảo quy tụ 75 đại biểu gồm: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, Văn phòng dự án IEEP, lãnh đạo các Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đến từ TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, các cán bộ, chuyên gia đến từ các trường Đại học, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp công nghiệp thuộc các lĩnh vực: thép, dệt may, hoá chất, chế biến thực phẩm, đồ uống và nhựa.

Để thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động SDNL TK&HQ một cách rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội, trong hơn 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã thực thi một loạt các chính sách và chương trình, hành động quan trọng. Theo các quy định của Luật SDNL TK&HQ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có các trách nhiệm như: Chỉ định người quản lý năng lượng; Thực hiện kiểm toán năng lượng; Áp dụng mô hình quản lý năng lượng, Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và 05 năm về SDNL TK&HQ.

Trên thế giới, tiêu chuẩn quản lý năng lượng đã được ban hành và sử dụng tại nhiều nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... từ năm 2000 và đã mang lại kết quả tiết kiệm năng lượng đáng kể cho các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 - Hệ thống quản lý năng lượng vào năm 2011 và Phiên bản sửa đổi ISO 50001:2018 vào năm 2018. Sau đó, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50001:2019: Hệ thống quản lý năng lượng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2019 hoàn toàn tương thích với ISO 50001:2018. Hiện nay, hệ thống quản lý năng lượng này đã được nhìn nhận như là một công cụ quản lý năng lượng hữu hiệu trong rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới. 

Việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 kết hợp với các giải pháp tối ưu hóa hệ thống sẽ giúp các doanh nghiệp công nghiệp tuân thủ các qui định của Luật SDNL TK&HQ, tiết kiệm được chi phí năng lượng, giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Ngọc Anh -  Đại diện Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) trình bày về Hệ thống quản lý năng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Tại hội thảo các đại biểu đã được cung cấp các thông tin quan trọng và hữu ích liên quan đến các quy định về tiết kiệm năng lượng và quản lý năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp; Các hoạt động của dự án IEEP hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Các vấn đề và các cơ hội của Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001; Tối ưu hóa hệ thống - Tối đa hóa năng lượng tiết kiệm; Quỹ chia sẻ rủi ro cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng cũng như chia sẻ kinh nghiệm áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lượng mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng của của Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

Đặc biệt, tại hội thảo đại diện dự án IEEP đã giới thiệu đến các doanh nghiệp công nghiệp những hỗ trợ kỹ thuật và các khoá đào tạo chuyên ngành hoàn toàn miễn phí của dự án IEEP.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thách thức cũng như đưa ra những khuyến nghị trong việc triển khai thực hiện hoạt động tiết kiệm năng lượng. 

Một số hình ảnh tại hội thảo: 


Mô hình hệ thống lò hơi tầng sôi đa nhiên liệu của công ty Phúc Trường Hải trưng bày tại hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo
Nguồn: https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/hoat-dong/t31339/nang-cao-nhan-thuc-ve-he-thong-quan-ly-nang-luong-cho-cac-doanh-nghiep-cong-nghiep-phia-nam.html
Cập nhật: 26/04/2024
Lượt xem: 545
Lên trên