Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018 cho trường đại học Kinh tế Nghệ An
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 11/4/2024 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018 cho trường đại học Kinh tế Nghệ An. QUACERT đã phát hành Quyết định số 1025/QĐ-QUACERT, chấp thuận và trao Giấy chứng nhận "Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018" cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (NAUE).


Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), trao Giấy chứng nhận TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018 cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Đây là Trường Đại học Đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018 từ QUACERT.

Giấy chứng nhận ISO 21001:2019/ISO 21001:2018 Bước tiến mới trong quản lý chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là một trong các tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện mục tiêu thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục là “Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Cập nhật: 13/04/2024
Lượt xem: 377
Lên trên