Nâng cao hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng cho công chức, người lao động Khối cơ quan Tổng cục
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 9/4, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo chia sẻ về Hệ thống quản lý chất lượng cho công chức, người lao động Khối cơ quan Tổng cục.

Tham dự hội thảo có Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp, các cán bộ, công chức, người lao động Khối cơ quan Tổng cục.

Tại hội thảo, chia sẻ tài liệu về quy tắc thực hành an toàn thông tin, ông Phạm Mạnh Cường - Phó trưởng phòng phụ trách Văn phòng đại diện QUACERT tại TP.Hải Phòng cho biết, an toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Tổng cục nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ liên quan đến công chức, viên chức và người lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước của Tổng cục.

Ông Phạm Lê Cường – Phó Chánh văn phòng Tổng cục TCĐLCL

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xã hội ngày càng phụ thuộc vào môi trường Internet, nguy cơ mất ATTT ngày càng cao. Thực tiễn đảm bảo ATTT thời gian qua cho thấy, 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác ATTT là nhận thức, nguồn nhân lực, quy trình và trang thiết bị liên quan đến an ninh thông tin.

Từ thực tế cho thấy yếu tố con người đang là vấn đề rất nóng liên quan đến đảm bảo ATTT (yếu tố nhận thức, nhân lực và quy trình đều liên quan mật thiết đến con người). Do đó, mỗi công chức, người lao động cần tự trang bị kiến thức cơ bản nhằm nâng cao cảnh giác, tuân thủ để bảo vệ mình trước nguy cơ mất ATTT vốn ngày càng đa dạng.

Tài liệu về quy tắc thực hành an toàn thông tin được ban hành nhằm cung cấp thông tin cơ bản, một số quy định liên quan trực tiếp đến công chức, người lao động đảm bảo ATTT; cách phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cho người dùng thuộc khối cơ quan quản lý Tổng cục trong quá trình sử dụng các thiết bị CNTT.

Ông Phạm Mạnh Cường - Phó trưởng phòng phụ trách Văn phòng đại diện QUACERT tại TP.Hải Phòng

Tại hội thảo, ông Phạm Lê Cường – Phó Chánh văn phòng Tổng cục TCĐLCL đã chia sẻ về các tài liệu, quy trình, sổ tay chất lượng, văn bản quy phạm pháp luật, quy chế… đang thực hiện tại các đơn vị khối chức năng của Tổng cục.

Trong khuôn khổ hội thảo, bà Màn Thuỳ Giang, Trưởng phòng chứng nhận, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam chia sẻ tài liệu về quy tắc chống hối lộ. Theo đó, tài liệu đưa ra quy tắc thực hành cho công chức, viên chức và người lao động khối chức năng của Tổng cục nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi hối lộ khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Bà Màn Thuỳ Giang, Trưởng phòng chứng nhận, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

Tài liệu này thiết lập các quy tắc thực hành cụ thể đối với phần liên quan đến hối lộ của hệ thống quản lý tích hợp của Tổng cục, chính sách chống hối lộ và những quy định chung được đề cập trong Sổ tay tích hợp và các tài liệu viện dẫn liên quan.

Nguồn: https://vietq.vn/nang-cao-he-thong-quan-ly-chat-luong-cho-cong-chuc-nguoi-lao-dong-khoi-co-quan-tong-cuc-d220266.html

Cập nhật: 10/04/2024
Lượt xem: 244
Lên trên