Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22301:2019 - công cụ hữu hiệu để tổ chức, doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng
Quay lại Bản in Yahoo


Trong thế giới ngày càng phức tạp và biến động, các tổ chức doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức có thể gây ra các sự cố gián đoạn cho hoạt động tác nghiệp hoặc kinh doanh của họ, có thể dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng.

Các sự cố này có thể là do thiên tai, tai nạn, khủng bố, tấn công mạng, khủng hoảng tài chính, dịch bệnh, hoặc các yếu tố bên ngoài khác. Các sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của tổ chức, doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin và sự hài lòng của các bên liên quan.


Do đó, việc có một hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (sau đây gọi tắt là "BCMS" - Bussiness Continuity Management System) là rất quan trọng để tổ chức và doanh nghiệp có thể phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau các sự cố gián đoạn.

Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý kinh doanh liên tục, được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành lần 2 vào năm 2019 (lần đầu được ban hành vào năm 2012), hiện tiêu chuẩn này đã có bản tiếng Việt là TCVN ISO 22301:2023 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 22301:2019.

Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 cung cấp khuôn khổ và các yêu cầu để thiết lập, duy trì và cải tiến BCMS có thể áp dụng cho mọi loại hình, không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức xác định các hoạt động, quá trình kinh doanh quan trọng, phân tích các rủi ro và tác động, xác lập các mục tiêu và chiến lược kinh doanh liên tục, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp ứng phó, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của BCMS, cũng như liên tục cải tiến BCMS.

Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 là một công cụ hữu hiệu để tổ chức doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng, với môt số lợi ích chính như:

·         Tăng khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do các sự cố gián đoạn

·         Tăng khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trước các sự cố gián đoạn

·         Tăng khả năng phục hồi và tiếp tục hoạt động kinh doanh với công suất đã được xác định trước và có thể chấp nhận được

·         Tăng niềm tin và uy tín của tổ chức với các bên liên quan (đặc biệt khi nằm trong chuỗi cung ứng)

·         Tăng cạnh tranh và thị phần của tổ chức

·         Giảm chi phí và rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng

Để áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301:2019, tổ chức cần tuân theo các bước cơ bản sau:

·         Xác định phạm vi và phương thức áp dụng của BCMS, bao gồm các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, quy trình, vị trí, bên liên quan và các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến BCMS.

·         Thực hiện phân tích bối cảnh của tổ chức, bao gồm các yếu tố nội bộ và ngoại bộ, các bên liên quan và các yêu cầu của họ, các mục tiêu chiến lược và các cơ hội và rủi ro cho BCMS.

·         Thực hiện phân tích tác động kinh doanh (BIA - Business Impact Analysis), để xác định các hoạt động kinh doanh quan trọng, các tài nguyên cần thiết, các mức độ chấp nhận được của gián đoạn và thời gian phục hồi.

·         Thực hiện phân tích rủi ro, để xác định các rủi ro có thể gây ra gián đoạn cho các hoạt động kinh doanh quan trọng, xác định các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có và cần thiết.

·         Xác lập các mục tiêu và chiến lược kinh doanh liên tục, để xác định các kết quả mong muốn và cách thức đạt được chúng.

·         Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp ứng phó và khắc phục, bao gồm các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, khắc phục sự cố, tiếp tục hoạt động và khôi phục hoạt động.

·         Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của BCMS, bằng cách thực hiện các kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra liên tục để đảm bảo BCMS hoạt động như mong muốn.

·         Liên tục cải tiến BCMS, bằng cách xem xét và theo dõi BCMS, xử lý các sự cố và khiếu nại, thực hiện đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài, xem xét của lãnh đạo với BCMS và thực hiện các hành động cải tiến.

 

Với vai trò là Tổ chức chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tiên phong trong việc nghiên cứu triển khai chương trình chứng nhận BCMS phù hợp ISO 22301:2019 vào thực tế tại Việt Nam và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận BCMS phù hợp ISO 22301 theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP vào tháng 7/2022.

QUACERT cũng tham gia nhiệt tình trong việc phổ biến BCMS theo tiêu chuẩn ISO 22301:2019 đến các Tổ chức và Doanh nghiệp thông qua các bài tham luận tại các hội thảo, ví dụ tại Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) do Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phối hợp với Sở khoa học và công nghệ Thái Nguyên tổ chức vào Tháng 8/2023 tại Thái Nguyên.

Đại diện QUACERT trình bày trong Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) do Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phối hợp với Sở khoa học và công nghệ Thái Nguyên Tổ chức tháng 8.2023 tại Thái Nguyên.

Tháng 10/2023 QUACERT vinh dự được Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam thuộc Tập đoàn Samsung lựa chọn là tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận BCMS phù hợp tiêu chuẩn ISO 22301:2019 cho lĩnh vực "Sản xuất sản phẩm màn hình OLED", đây là mốc quan trọng để  QUACERT thể hiện được năng lực của mình trong việc tiên phong triển khai các chương trình chứng nhận hệ thống quản lý mới.

Các Tổ chức và Doanh nghiệp Việt Nam nên áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 22301:2019 vào hoạt động của mình để bảo vệ, giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau các sự cố gián đoạn, qua đó chứng tỏ năng lực của mình trong việc đối phó với khủng hoảng, đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trong một thế giới ngày càng phức tạp và biến động như hiện nay.

Mr. Đinh Ngọc Long

Senior Auditor

Phó trưởng phòng - Phòng chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 

Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT

Cập nhật: 03/04/2024
Lượt xem: 302
Lên trên