Lớp đào tạo về Dự án giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn ISO liên quan đến Carbon Footprint
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 5-7/12/2023 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức lớp đào tạo về Dự án giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn ISO liên quan đến Carbon Footprint. Đây là hoạt động phối hợp giữa QUACERT, KTR và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu.

KTR là viện thử nghiệm và nghiên cứu của Hàn Quốc. KTR và QUACERT đã hợp tác chiến lược từ 2026- nay.


Đại diện Trần Quốc Dũng Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), đại diện KTR và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu.


Khóa đào tạo nhấn mạnh những nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng và giới thiệu nhà kính Dự án giảm phát thải khí

2. Giới thiệu về K-ETS (Hệ thống mua bán khí thải của Hàn Quốc)


3. Hệ thống chất lượng và tiêu chuẩn Carbon Footprint

Buổi đào tạo điễn ra lại QUACERT


Sự hợp tác này góp phần việc triển khai hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trong việc liên quan đến việc thực hiện Hiệp định Paris về công ước.


Cập nhật: 07/12/2023
Lượt xem: 1144
Lên trên