Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 27/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quyết định số 1019/QĐ-TĐC. Theo đó, trong thời gian qua Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Tổng cục.


 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh – Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục phổ biến kế hoạch thực hiện triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đề cập về kết quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 tại Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh – Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cho biết, Ban đã thực hiện tốt các nội dung như: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 của Tổng cục; Phê duyệt kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra giám sát các hoạt động bình đẳng giới trong cơ quan.

“Tại Tổng cục TCĐLCL, cán bộ nữ được bình đẳng trong mọi hoạt động của cơ quan không có sự phân biệt: 4/13 người tham gia Đảng ủy chiếm 30%; 3/13 người tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên chiếm gần 23%; 6/10 người tham gia Ban chấp hành công đoàn chiếm 60%; 14/48 người là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục chiếm 29%; 70/162 người là cán bộ quản lý trưởng phó phòng và tương đương chiếm gần 45%. Ở cương vị công tác nào cán bộ nữ cũng là những hạt nhân tích cực đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan”, ông Linh cho biết.

Bên cạnh đó, quyền lợi của cán bộ nữ luôn được tôn trọng và bảo vệ, các cán bộ được tham gia các lớp đào tạo Đại học và trên Đại học, các khóa đào tạo chính trị chuyên môn nghiệp vụ, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ. Năm 2020 Tổng cục cử công chức viên chức nữ tham gia vào lớp cấp Vụ: 10/18; chuyên viên chính: 2/4; chuyên viên 6/13; lớp tiếng Anh 7/10, 4/7 bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị.

“100% cán bộ nữ được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cán bộ nữ trong cơ quan thường xuyên trao đổi kiến thức kinh nghiệm chăm sóc gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt cán bộ nam trong cơ quan luôn quan tâm ủng hộ và tích cực trao đổi kiến thức kỹ năng sống, tâm lý của nam giới để cán bộ nữ hiểu và nhận thức đúng vai trò của mình trong gia đình và xã hội, tạo động lực trong hoạt động bình đẳng giới trong cơ quan cũng như cộng đồng dân cư nơi gia đình sinh sống”, ông Linh cho hay.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới, theo ông Linh cần đẩy mạnh sự thu hút sự quan tâm và tham gia của công chức viên chức và người lao động, ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới.

Với mục tiêu giảm khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số vị trí lãnh đạo, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, tuyên truyền các tính chính sách, chương trình về bình đẳng giới để góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới;

100% công chức viên chức và người lao động làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thực hiện hoạch định chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới;

Phấn đấu 100% công chức viên chức và người lao động của Tổng cục có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tư vấn hỗ trợ bình đẳng giới.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục tiếp tục thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

“Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia các hoạt động quản lý tại cơ quan…”, ông Linh nhấn mạnh.

Tổng cục TCĐLCL dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với các hoạt động như: Xây dựng chủ đề và thông điệp truyền thông cho tháng hành động; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, đưa tin bài ảnh của các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Tin bài: tcvn.gov.vn

Cập nhật: 17/11/2020
Lượt xem: 1605
Lên trên