Kiểm tra tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong Bộ Quốc phòng
Quay lại Bản in Yahoo

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong Bộ Quốc phòng. Dự buổi kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Bộ Khoa học và Công nghệ có các hướng dẫn về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác quán triệt và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng HTQLCL ISO đối với các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và trong Bộ Quốc phòng nói riêng là nội dung mới và khó, nhất là với đặc thù của Bộ Quốc phòng, trong quá trình tổ chức triển khai sẽ còn những hạn chế, vướng mắc phát sinh. Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đoàn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để Bộ Quốc phòng có chỉ đạo khắc phục; đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Quốc phòng triển khai có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết: Bộ Quốc phòng hiện có 294 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện ở 04 cấp với 24 lĩnh vực. Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng HTQLCL; gắn công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL với nội dung cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo triển khai chặt chẽ, bài bản, khoa học từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức áp dụng HTQLCL vào các loại hình cơ quan, đơn vị trong toàn quân với 278 cơ quan, đơn vị. Trong đó lựa chọn những cơ quan, đơn vị giải quyết nhiều TTHC, nhất là liên quan đến người dân, doanh nghiệp hoặc có số lượng đối tượng lớn; các đơn vị có chất lượng giải quyết thủ tục nội bộ chưa cao.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Quốc phòng tổ chức 12 lớp đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá về HTQLCL cho 963 lượt cán bộ văn phòng, pháp chế toàn quân. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phố biến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về HTQLCL được tiến hành thường xuyên, thông qua các hình thức như: Hội nghị giao ban, sơ kết, kiểm tra thi đua, phổ biến giáo dục pháp luật... Các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền về tính hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL. Hàng năm, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc lồng ghép vào kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị; Ban Chỉ đạo ISO các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và giải quyết những vướng mắc phát sinh; đồng thời ban hành các văn bản chấn chỉnh các hoạt động tư vấn, bảo mật, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng từ Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, nền nếp, chế độ được duy trì thường xuyên; góp phần thay đổi cách thức quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, lề lối, phương pháp, tác phong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đều thấy rõ khi giải quyết TTHC và thủ tục nội bộ của cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả, hạn chế thấp nhất những sai sót xảy ra. Thông qua đó, làm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện; góp phần nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đã giúp lãnh đạo, chỉ huy kiểm soát công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong cơ quan, đơn vị. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn đối với các đối tượng thực hiện TTHC (nhất là người dân, doanh nghiệp).

Báo cáo cũng chỉ rõ nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ; chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa quyết liệt. Còn tồn tại tâm lý ngại thay đổi cách thức làm việc mới ở một số cán bộ, nhân viên. Kinh phí bảo đảm còn hạn chế. Cán bộ, nhân viên làm công tác ISO thường xuyên biến động, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ ảnh hưởng tới duy trì nền nếp và chất lượng áp dụng HTQLCL. Địa bàn các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng rộng, việc đi lại của các đơn vi tư vấn gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại lớn, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra hồ sơ, tài liệu xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001 đối với một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tin bài: http://www.mod.gov.vn/

Cập nhật: 29/10/2020
Lượt xem: 1527
Lên trên