Chương trình hội thảo: "Tiêu chuẩn và chứng nhận: chìa khóa để tham gia thị trường Halal"
Quay lại Bản in Yahoo
Hướng tới thực hiện thúc đẩy phát triển ngành Halal tại Việt Nam theo Quyết định số 10/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 14/2/2023 về Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”. Ngày 20/12/2023 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Tiêu chuẩn và Chứng nhận: Chìa khoá để tham gia thị trường Halal”. Với mục đích chứng minh tầm quan trọng của Tiêu chuẩn và Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Halal trong việc thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam và thị trường Halal toàn cầu một cách bền vững.

Tại Hội thảo đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa QUACERT và IAMES.
Hội thảo nhấn mạnh các nội dung sau:
- Kinh tế- văn hoá Halal và tiềm năng/ cơ hội của Việt Nam.
- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về Halal và định hướng xây dựng tiêu chuẩn Ngành Halal Việt Nam.
- Hoạt động Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Halal phục vụ thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào thị trường Halal toàn cầu.
- Vai trò của JAKIM trong chứng nhận Halal toàn cầu.
Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội phát triển mới đối với Halal và Việt Nam. https://tcvn.gov.vn/workshop-highlights-standardization-and-certification-for-halal-products/21/12/2023/?lang=en https://vietq.vn/tieu-chuan-va-chung-nhan-chia-khoa-de-tham-gia-thi-truong-halal-d217309.html https://vietq.vn/tieu-chuan-va-chung-nhan-chia-khoa-de-tham-gia-thi-truong-halal-d217309.html
Cập nhật: 21/12/2023
Lượt xem: 1084
Lên trên