Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) triển khai công tác đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Quay lại Bản in Yahoo
Sáng ngày 07/12, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) triển khai công tác đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Chương trình đánh giá nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý, khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật, hiệu lực hệ thống quản lý của HUTECH, mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý,… để đảm bảo các điều kiện được cấp giấy chứng nhận ISO 21001:2018, góp phần nâng cao chất lượng cũng như sự uy tín của Nhà trường trong hoạt động giáo dục.
Đoàn đánh giá QUACERT tham dự lễ khai mạc có ông Lê Vũ Soái - Trưởng đoàn, ông Phùng Nhi Phương - Thành viên, ông Vũ Việt Linh - Thành viên. Đại diện HUTECH đón tiếp đoàn ĐGN có TS. Bùi Văn Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng, TS. Huỳnh Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng, TS. Lê Đình Lương - Chánh Văn phòng Trường, cùng lãnh đạo các Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm.
Chương trình đánh giá diễn ra trong 03 ngày từ 07/12 - 09/12. Trong các buổi làm việc sẽ tiến hành đánh giá và thảo luận những nội dung chung về: trách nhiệm của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sang tiêu chuẩn ISO 21001:2018 và xem xét những thay đổi cập nhật liên quan đến cơ cấu tổ chức; quy định quyền hạn; hoạt động tổ chức; hồ sơ pháp lý; chính sách, mục tiêu của Nhà trường trong giai đoạn mới; chi tiết đánh giá nội bộ; thực hiện các hành động khắc phục, cải tiến sau các kỳ đánh giá nội bộ; hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục định kỳ; yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi,…
Cập nhật: 11/12/2023
Lượt xem: 648
Lên trên