Quyết định ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 12/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TDDC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN

Xem chi tiết tại đây QÐ 1990-TÐC (Huong dan CNHQ dau nhon dong co)

Cập nhật: 09/10/2019
Lượt xem: 490
Lên trên