QUACERT ký kết tham gia “Liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững”
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 17/6, tại Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (tức Ban IV, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng), Chương trình SeafoodWatch (chương trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường thuộc Thủy cung Vịnh Moterey, Hoa Kỳ) và Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (Carnegie Endowment for International Peace, CEIP) tổ chức “Ngày kết nối doanh nghiệp ngành thủy sản” và Lễ ký kết tham gia liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững.

Tham dự hội nghị có 4 nhà mua Hoa Kỳ (Aramark, Bon Appettite, Santa Monica Seafoods, Fortune Fish&Gourmet), các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, các cơ sở nuôi tôm, các nhà khoa học và các nhà quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi các nội dung nhằm nhằm kết nối kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy mối quan hệ cung - cầu giữa các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và các doanh nghiệp thủy sản nước ngoài; kết nối tất cả các bên có liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm tôm để xây dựng và phát triển Liên minh tôm sạch Việt Nam. 

Tại sự kiện này Liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững Việt Nam cũng chức thức được thành lập.


Cà Mau thành lập liên minh sản xuất tôm sạch, thu hút 4 nhà mua thủy sản lớn của Mỹ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đoan – Đại diện QUACERT ký kết tham gia

 “Liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững”.


Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là tổ chức chứng nhận được Ban tổ chức hội nghị mời tham gia ký kết “Liên minh sản xuất tôm sạch và bền vững”.

Tin bài: QUACERT

Cập nhật: 09/07/2019
Lượt xem: 1978
Lên trên