Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Chứng nhận Phù hợp và Công ty cổ phần Net Zero Việt Nam
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 12/6/2024 tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Chứng nhận Phù hợp và Công ty cổ phần Net Zero Việt Nam.

Về phía QUACERT có ông Trần Quốc Dũng – Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT và cán bộ đại diện Trung tâm. Về phía Netzero, có ông Hồ Trung Dũng – Giám đốc Công ty Net Zero Việt Nam và các cán bộ đại diện Công ty. Hình ảnh trao đổi thảo luận giữa QUACERT và Công ty Net Zero Việt Nam 


Các bên tham gia nêu trên cũng nhất trí thực hiện các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực như sau:

  •  Đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, xác định dấu vết carbon cho sản phẩm, tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG và các chuẩn mực xanh khác.
  •    Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính, xác định dấu vết carbon cho sản phẩm, thẩm tra thông tin khí nhà kính, thẩm định giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn liên quan.
  •   Phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao kỹ thuật về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo.

Truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo và vận động chính sách giảm phát nhà kính, thực hiện kinh tế tuần hoàn, hướng đến chuyển đổi xanh và nền kinh tế các-bon thấp.

Lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong sự nhất trí hợp tác giữa hai bên, mở ra những cơ hội mới trong sự phát triển trong tương lai.Hình ảnh Lễ ký kết thành công giữa hai bên


Cập nhật: 12/06/2024
Lượt xem: 205
Lên trên