HỘI THẢO "PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QCVN 19:2019/BKHCN" ngày 28/05/2020
Quay lại Bản in Yahoo

Nhằm phổ biến các Quy định của QCVN 19:2019/BKHCN và hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai áp dụng, ngày 28/05/2020 Trung tâm QUACERT tổ chức Hội thảo “Phổ biến và hướng dẫn áp dụng QCVN 19:2019/BKHCN” 


Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Năm 2018, Trung tâm QUACERT là đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”. Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 19:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2019.


Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý thuộc Tổng cục TCĐLCL- Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chứng nhận và thử nghiệm đèn LED theo QCVN 19:2019/BKHCN.Thông tư LED

Tin bài: QUACERT


Cập nhật: 30/06/2020
Lượt xem: 4077
Lên trên