Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đánh giá doanh nghiệp trong mùa dịch bệnh.
Quay lại Bản in Yahoo

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn tiến hết sức phức tạp, vào thứ sáu ngày 13/03/2020 tại trụ sở của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đã diễn ra hoạt động Đánh giá trực tuyến cho khách hàng của QUACERT.

Do dịch bệnh hạn chế tối đa việc tập trung đông người, vì vậy Đoàn đánh giá của QUACERT thực hiện đánh giá Công ty TNHH BCA Thăng Long tại văn phòng của Trung tâm thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đánh giá trực tuyến. Để chuẩn bị cho cuộc đánh giá, đoàn đánh giá đã đề nghị Công ty cung cấp thông tin các đầu mối làm việc tại các phòng ban và được Công ty gửi trước 1 số thông tin cơ bản qua email. Việc đánh giá trực tuyến vẫn đảm bảo các phương pháp cơ bản sử dụng trong đánh giá như phỏng vấn, xem xét tài liệu, hồ sơ, quan sát hiện trường nhờ vào việc phối hợp của nhân viên IT của Công ty.

Kết quả của buổi làm việc trực tuyến được đánh giá là thành công. Đây là một bước tiến và là tiền đề để Trung tâm Chứng nhận Phù hợp có thể triển khai đánh giá trực tuyến trong thời gian tới, giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi đánh giá:Tin bài: QUACERT


Cập nhật: 16/03/2020
Lượt xem: 2407
Lên trên