Hội nghị lần thứ 39 của Nhóm công tác 2 về đánh giá sự phù hợp của ASEAN (ACCSQ WG 2)
Quay lại Bản in Yahoo

Trong hai ngày 03-04/06/2021, Hội nghị lần thứ 39 của Nhóm công tác 2 về đánh giá sự phù hợp của ASEAN (ACCSQ WG 2) đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ hai liên tiếp, hội nghị của Nhóm công tác diễn ra qua video do Ban thư ký ASEAN làm đầu mối sắp xếp, thay vì họp trực tiếp do các quốc gia thành viên luân phiên tổ chức. 

Hội nghị lần này đã thảo luận và cho ý kiến về các hoạt động công nhận, đánh giá sự phù hợp nội khối nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa các nước trong khu vực, hướng tới các mục tiêu ASEAN 2025 do cac Bộ trưởng thương mại đã hoạch định và được cụ thể hóa trong các chương trình hành động của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng (ACCSQ). Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới, Hội nghị ghi nhận sự gia tăng của các phòng thử nghiệm y tế được công nhận. Điều này phản ảnh hành động kịp thời của ASEAN đối phó với đại dịch.

Một trong các mục tiêu của WG 2 là thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức công nhận trong ASEAN nhằm tăng cường năng lực cho hoạt động công nhận, đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu hội nhập chung. Hội nghị lần này tập trung vào các sáng kiến nhằm chia sẻ nguồn lực đánh giá sự phù hợp trong các nước thành viên. Hội nghị cũng bàn về các chương trình hợp tác với các đối tác của Nhóm như Chương trình hỗ trợ khu vực ASEAN của châu Âu (EU ARISE Plus), Viện Đo lường Đức (PTB), Cơ quan an ninh hàng không châu Âu (EASA) nhằm hỗ trợ các nước ASEAN tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp, cũng như mở rộng năng lực sang các lĩnh vực khác như thẩm định bù đắp carbon (carbon offseting) trong ngành hàng không...

Hội nghị đồng ý các biện pháp tiếp tục thúc đẩy việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được công nhận bởi các cơ quan thẩm quyền trong các nước ASEAN, đóng góp ý kiến đối với một số nhóm công tác khác trong ASEAN về những vấn đề liên quan đến đánh giá sự phù hợp và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, như đối với các nhóm công tác về thỏa thuận thừa nhận sản  phẩm nông nhiệp (MAMRASCA, WG OA...)

Kết thúc Hội nghị Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên cho Cambodia. Trong suốt nhiệm kỳ, vượt qua các khó khăn do đại dịch COVID-19, Việt Nam luôn cố gắng để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Nhóm công tác, đặc biệt là trong việc hài hòa quan điểm, lợi ích của các quốc gia trong khối để tìm kiếm sự đồng thuận. Ngoài việc điều hành công việc của Nhóm, Chủ tịch Nhóm công tác 2 còn trực tiếp tham gia và đóng góp ý kiến với các nhóm công tác khác trong ASEAN, đặc biệt là Nhóm công tác đặc trách (Task Force) của MAMRASCA trong quá trình nhóm này dự thảo thỏa thuận thừa nhận tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp sản phẩm nông nghiệp (GAP) trong ASEAN, giới thiệu chính sách về đánh giá sự phù hợp trong ASEAN trong khóa đào tạo cho PTB tổ chức cho các thành viên ASEAN.

Hội nghị đã dành sự đánh giá cao đóng góp của Việt Nam và cá nhân Chủ tịch cho hoạt động của Nhóm trong suốt nhiệm kỳ.Ông Trần Quốc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Chủ tịch Nhóm công tác 2 

nhiệm kỳ 2020-2021 điều hành Hội nghị lần thứ 39 của Nhóm công tác

Tin bài: QUACERT

Cập nhật: 05/06/2021
Lượt xem: 2028
Lên trên