THANH VIÊN VỚI THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KHAI THÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI SẢN PHẨM OCOP
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 24/4/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Hội thảo: “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”. Hội thảo có sự đồng hành của Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D) và Công ty Quản lý DUCAPITAL Holding.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2021; Chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2021 các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại điện lãnh đạo các Bộ tặng hoa chúc mừng Đoàn thanh niên CSHCM các Bộ

Hoạt động là công trình thanh niên nhằm hướng đến chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021; Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP” nhằm tạo lập diễn đàn để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và việc phát triển du lịch gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược về sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Hội thảo quy tụ, kết nối và cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như một số địa phương.

Mặt khác, chương trình là hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác, gắn kết trong phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa 4 bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên 03 địa phương: Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, văn hóa sở hữu trí tuệ, qua đó tham gia đóng góp thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các sản phẩm đặc thù của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.

Đại diện thanh niên các Bộ KH&CN, Bộ VH TT và Du lịch, Bộ NNPTNT, Bộ TTTT tham dự Hội thảo

Chương trình hội thảo tập trung chia sẻ và thảo luận về 05 nhóm nội dung chính như: (1) Phát triển sản phẩm OCOP gắn với vai trò của sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển đổi số; (2) Thực trạng chuyển đổi số trong du lịch; (3) Quyền sở hữu trí tuệ -  Công cụ gắn kết sản phẩm OCOP và du lịch; (4) Xã thông minh - Câu chuyện chuyển đổi số và cách làm mới trong phát triển kinh tế nông thôn; (5) Câu chuyện chuyển đổi số tại doanh nghiệp cụ thể.

Với vai trò là lực lượng sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để xây dựng nền kinh tế cho đất nước, Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới... như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Chính vì vậy, là thanh niên của khối các cơ quan Trung ương, là lực lượng đang trực tiếp tham gia vào các ngành sản xuất như nông nghiệp, dịch vụ như du lịch hay các lĩnh vực như khoa học công nghệ, thông tin truyền thông…, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức hoạt động này, khẳng định vị trí, trách nhiệm, vai trò sáng tạo, xung kích của mình trong việc tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, thúc đẩy các quyền sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra những cơ hội mới, đưa nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống trong bối cảnh mới đầy cơ hội và thách thức của đất nước.

Thông điệp kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (World IPDay) 26/4 năm nay là Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Mỗi hoạt động kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng. Mỗi trong số hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động hằng ngày trên khắp trái đất đã bắt đầu từ một ý tưởng hình thành trong tâm trí một ai đó và tìm cách bảo hộ và đưa ý tưởng đó ra thị trường.

Cũng tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực du lịch và sản xuất theo chuẩn OCOP của 3 tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý; phản ánh trực tiếp thực trạng của hoạt động thanh niên làm kinh tế mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; chia sẻ khó khăn, thuận lợi khi bước đầu tiếp cận và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, thương mại hay dịch vụ du lịch tại địa phương.

Đại diện BCH chi đoàn QUACERT tham dự Hội thảo

Tin bài: QUACERT

Cập nhật: 27/04/2021
Lượt xem: 1917
Lên trên