Hà Nội, 24-28/2/2014 : Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
Quay lại Bản in Yahoo
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức khóa đào tạo:

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Thời gian: 05 ngày (ngày 24, 25, 26, 27, 28/02/2014)

- Sáng: Từ 08h15 đến 11h45

- Chiều : Từ 13h15 đến 16h30

Địa điểm:

Phòng đào tạo – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Nhà H (tầng 3) – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37565483 – 04.37561025; Fax: 04.37563188

Ghi chú:

Đề nghị các Quý cơ quan có nhu cầu tham gia khóa đào tạo vui lòng đăng ký trước ngày 20/02/2014 để chúng tôi chuẩn bị tài liệu:

- Theo số điện thoại: 04.37565483 – 04.37561025; 0913 365277

- Fax đăng ký tham dự theo mẫu theo số fax: 043 756 3188
Cập nhật: 14/02/2014
Lượt xem: 40785
Lên trên