Hà Nội, 28 - 30/8/2013: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001
Quay lại Bản in Yahoo
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nôị bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan đồng thời căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT tổ chức khoá đào tạo:

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Thời gian: 03 ngày: 28,29,30/8/2013

-         Sáng:    Từ  8h15  đến 11h45

-         Chiều:  Bắt đầu 13h 15 đến 16h30

Địa điểm :  

Phòng Đào tạo - Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 Nhà H (tầng 3) - Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt – Hà nội

Tel.: 3 7569550 - 37565483 - 37561025 ; Fax: 37563188

Chi phí:            1.700.000 đồng/1 học viên 


Ghi chú:
Chi phí trên bao gồm chi phí phòng học, giảng viên, thiết bị giảng dạy, tea-break, tài liệu, ăn trưa.


Đề nghị quý Cơ quan nếu có nhu cầu vui lòng thông báo lại cho QUACERT qua số điện thoại: 0437 569550 / 0437 561025 hoặc fax cho chúng tôi danh sách học viên tham dự theo mẫu qua fax số 0437 563188 trước ngày 22/8/2012.

Trân trọng.

Cập nhật: 30/09/2013
Lượt xem: 21671
Lên trên