Tiêu chuẩn ISO trong thiết kế nhà siêu hiệu quả
Quay lại Bản in Yahoo

Tác giả: Liz Gasiorowski-Denis 

Khi giá sinh hoạt tăng cùng mới mối quan ngại về vấn đề bảo vệ môi trường, việc tìm kiếm phương thức cắt giảm sử dụng năng lượng ngày càng được quan tâm. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO vừa ban hành tiêu chuẩn mới đưa ra một khuôn khổ cho quá trình thiết kế các tòa nhà. Hiệu quả của việc áp dụng tiêu chuẩn này là hiệu suất năng lượng cao hơn, chi phí năng lượng ít hơn.

Năng lượng được tiêu thụ trong các tòa nhà bao gồm : hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị, ánh sáng và các trang thiết bị khác, chiếm gần 40% tổng năng lượng tiêu thụ trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn mới này đưa ra một phương pháp tiếp cận từ quá trình thiết kế nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có việc phân tích vị trí tòa nhà, khái niệm về ‘vỏ bọc tòa nhà’, hệ thống năng lượng và sản phẩm.

ISO 13153:2012, Khuôn khổ cho quá trình thiết kế các tòa nhà thương mại quy mô nhỏ và các căn hộ tiết kiệm năng lượng, sẽ giúp cho các nhà thiết kế đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của việc lựa chọn công nghệ căn bản. Ví dụ, ở các vùng khí hậu lạnh, sự cách nhiệt ở phần ‘vỏ bọc tòa nhà’ được lựa chọn như một công nghệ cơ bản, góp phần bảo toàn năng lượng sưởi ấm không gian.

Tiêu chuẩn ISO 13153 đưa ra khuôn khổ cho quá trình thiết kế các tòa nhà thương mại quy mô nhỏ và các căn hộ tiết kiệm năng lượng. Dự đoán giảm tiêu thụ năng lượng được thể hiện qua một tỉ lệ tiêu thụ năng lượng. Tỉ lệ này thể hiện sự so sánh giữa năng lượng sử dụng trên thực tế và tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Tiêu chuẩn mới này được ứng dụng cho các tòa nhà mới và cũng có thể được áp dụng cho các hệ thống làm nóng, làm lạnh, ánh sáng, nước nóng trong nhà, dịch vụ nước nóng, thông gió và các hoạt động kiểm soát liên quan.

Tiến sĩ Takao Sawachi, trưởng nhóm chuyên gia quốc tế của ISO phát triển tiêu chuẩn này cho biết “Mặc dù có sự gia tăng về số lượng và kích thước các căn hộ, cộng thêm việc tiêu thụ điện năng cũng tăng cao, nhưng việc cải tiến hiệu suất năng lượng sẽ dẫn đến giảm tiêu thụ năng lượng trên mỗi hộ gia đình. Tiêu chuẩn mới ISO 13153 đã tiến thêm một bước với việc giúp các nhà thiết kế đưa ra quyết định trong việc lựa chọn công nghệ tiết kiệm năng lượng trong từng loại hình tòa nhà dựa trên những điều kiện thiết kế đặc trưng. Đó là một đóng góp vô giá đối với nhóm phát triển các tiêu chuẩn ISO về hiệu suất năng lượng trong các tòa nhà”.

Để người sử dụng có thể hiểu rõ nhất về tiêu chuẩn này, ISO 13153 cũng đưa thêm 3 phần phụ như sau;

-       Các ví dụ về công nghệ cơ bản tiết kiệm năng lượng và lựa chọn cho từng điều kiện kỹ thuật.

-       Ghi chú về ước tính thực nghiệm của hệ thống, có xem xét đến các điều kiện sử dụng trong thực tế.

-       Nội dung hướng dẫn thiết kế bao gồm sự thể hiện tỉ lệ tiêu thụ năng lượng cho các cộng nghệ căn bản và lựa chọn cho từng điều kiện kỹ thuật.

 

Tiêu chuẩn ISO 13153:2012, Khuôn khổ cho quá trình thiết kế các tòa nhà thương mại quy mô nhỏ và các căn hộ tiết kiệm năng lượng, được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 205, Thiết kế môi trường xây dựng.

Phòng IT- Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Biên soạn từ nguồn iso.org

 

Cập nhật: 14/01/2013
Lượt xem: 23736
Lên trên