Chứng nhận Hợp quy Thép làm cốt bê tông
Quay lại Bản in Yahoo
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG QCVN 7
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN
  QCVN 7:2011/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

 Quyết định số 1997/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông

Quyết định chỉ định Chứng nhận

   Quyết định Chỉ định QUACERT chứng nhận 

Tiêu chuẩn liên quan

  TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Phần 1:Thép thanh tròn trơn
  TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
  TCVN 1651-3:2008 (ISO 6395-3:2007), Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
  TCVN 6284:1997 (ISO 6934:1991), Thép cốt bê tông dự ứng lực

TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông

TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực

TCVN 7937-1:2009 (ISO 15630-1:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 1: Thanh, dây và sợi

TCVN 7937-2:2009 (ISO 15630-2:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: Lưới thép hàn

TCVN 7937-3:2009 (ISO 15630-3:2002), Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực

TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng cho cốt bê tông

TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Dảnh phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực

TCVN 7936:2009 (ISO 14656:1999), Bột epoxy và vật liệu gắn kết cho lớp phủ thép cốt bê tông

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

    

Mẫu dấu sử dụng cho Thép làm cốt bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5Sản phẩm Thép làm cốt bê tông đã được QUACERT chứng nhận

Thép làm cốt bê tông nhập khẩu

Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước

Cập nhật: 25/02/2016
Lượt xem: 38549
Lên trên