HỘI THẢO ISO 9001:2015 - NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG
Quay lại Bản in Yahoo

            Trong hai ngày 16/4 và 21/4, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức 3 hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung nhằm giới thiệu cho các tổ chức và doanh nghiệp về những nội dung thay đổi cơ bản và cách thức áp dụng dự thảo tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO/DIS 9001:2015


            Đến tham dự và khai mạc hội thảo có ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với hơn 1000 đại biểu thuộc các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước có quan tâm đến việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ISO/DIS 9001:2015 với các nội dung như quá trình soát xét tiêu chuẩn, cấu trúc và những điểm thay đổi cơ bản trong phiên bản năm 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001, lộ trình và phương thức chuyển đổi tiêu chuẩn từ phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

            ISO/DIS 9001:2015 là phiên bản Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (Draft International Standard) của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn chính thức ISO 9001:2015 dự kiến sẽ được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) công bố vào cuối năm 2015. Theo thông lệ, các tổ chức, và doanh nghiệp đã áp dụng phiên bản ISO 9001:2008 sẽ có thời gian 2 năm để chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.

            Trong thời gian tới,  QUACERT sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm phối hợp, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới này thông qua các khóa đào tạo, hội thảo…


Toàn cảnh hội thảo tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cập nhật: 10/05/2015
Lượt xem: 18774
Lên trên