Đánh giá việc áp dụng, ban hành các luật liên quan đến các...
Đánh giá việc áp dụng, ban hành các luật liên quan đến các hành vi gây mất an toàn giao thông trên thế giới và tại Việt Nam Chi tiết
MỤC TIÊU ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TOÀN CẦU
Đạị hội đồng Liên hiệp quốc tháng 9/2015 đã kêu gọi hành động toàn cầu về phát triển bền vững trong Chương trình nghị sự 2030, trong đó có các mục tiêu cụ thể liên quan đến quản lý hệ... Chi tiết
Hội thảo khoa học “ Chia sẻ kết quả, kinh nghiệm áp dụng Hệ...
Ngày 16/3/2021, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Chia sẻ kết quả, kinh nghiệm áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO... Chi tiết
TCVN ISO 39001:2014: Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao...
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Thế giới (ISO) đã ban hành Tiêu chuẩn ISO 39001:2012, được công bố tại Việt Nam với tên gọi TCVN ISO 39001:2014-Hệ thống quản lý An toàn Giao thông Đường bộ, nhằm... Chi tiết
KỲ 2: QUỐC GIA CÀNG NGHÈO TỬ VONG DO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ...
Theo thống kê từ Báo cáo toàn cầu về an toàn giao thông năm 2018, 2019  của WHO - Tổ chức Y tế thế giới - các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình có gánh nặng và tỷ lệ tử... Chi tiết
NÂNG CAO NĂNG LỰC, TIÊU CHUẨN HÓA ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO...
Hiện trạng an toàn giao thông đường bộ trên thế giới ngày càng trở  lên tồi tệ . Tử vong do tai nạn giao thông đường bộ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tám trên toàn cầu cho tất... Chi tiết