Công khai ngân sách
Quay lại Bản in Yahoo

Quyết định số 1612/QUACERT-TV vầ việc Công bố quyết toán ngân sách năm 2016 của TRung tâm Chứng nhận Phù hợp Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016Thực hiện công văn số 2625/BKHCN-TC ngày 09/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN thực hiện công khai ngân sách năm 2017, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thực hiện việc công khai ngân sách năm 2017 bao gồm: Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2017 và quyết toán ngân sách năm 2015 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp; Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015; Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.

 


Cập nhật: 30/03/2018
Lượt xem: 10067
Lên trên